فیزیک یازدهم

قانون کولن

در این فیلم آموزشی مبحث خیلی مهم “قانون کولن” تدریس میشود و تمرینات مربوط به آن را نیز حل میکنیم.این بخش در فصل الکتریسیته ساکن از فیزیک یازدهم آمده استمخاطب: دانش آموزان ریاضی و تجربی برای آشنا شدن با تست …

ادامه مطلب »

میدان الکتریکی

در این فیلم آموزشی مبحث “میدان الکتریکی” تدریس میشود و تمرینات مربوط به آن را نیز حل میکنیم.این بخش در فصل الکتریسیته ساکن از فیزیک یازدهم آمده استمخاطب: دانش آموزان ریاضی و تجربی دنبال تست های مهم و معتبر این …

ادامه مطلب »

خطوط میدان الکتریکی

در این فیلم آموزشی مبحث “خطوط میدان الکتریکی” را تدریس میکنیم و تمرینات آن را نیز بررسی خواهیم کرد.این بخش در فصل الکتریسیته ساکن از فیزیک یازدهم آمده استمخاطب: دانش آموزان ریاضی و تجربی

ادامه مطلب »

انرژی پتانسیل الکتریکی

در این فیلم آموزشی بخش “انرژی پتانسیل الکتریکی” را تدریس میکنیم.این بخش در فصل الکتریسیته ساکن از فیزیک دوازدهم آمده استمخاطب: دانش آموزان ریاضی و تجربی برای آشنا شدن با تست هایی که از فصل الکتریسیته ساکن در کنکورهای ریاضی …

ادامه مطلب »

پتانسیل الکتریکی

در این فیلم آموزشی بخش “پتانسیل الکتریکی” را تدریس میکنیم و تمرینات آن را نیز بررسی خواهیم کرد.این بخش در فصل الکتریسیته ساکن از فیزیک یازدهم آمده استمخاطب: دانش آموزان ریاضی و تجربی حالا که درس رو خوب یاد گرفتید …

ادامه مطلب »

خازن

در این فیلم آموزشی مبحث خازن را تدریس میکنیم و تمرینات آن را نیز بررسی خواهیم کرد.این بخش در فصل الکتریسیته ساکن از فیزیک یازدهم آمده استمخاطب: دانش آموزان ریاضی و تجربی این فصل در کنکور سهم بالایی داره و …

ادامه مطلب »

تحلیل مدار

مهمترین مبحث فصل “جریان الکتریکی و مدار” در فیزیک یازدهم، مبحث تحلیل مدار است که در چند بخش ارائه شده است.در این فیلم آموزشی یاد خواهیم گرفت که چطور یک مدار را تحلیل کنیم و کلی تمرین حل خواهیم کرد.مخاطب: …

ادامه مطلب »

تحلیل مدار- قسمت دوم

برای دانش آموزان رشته ریاضی بحث تحلیل مدار کمی مفصل تر است.در این فیلم آموزشی مباحثی از تحلیل مدار که مختص رشته ریاضی است تدریس میشودپیش نیاز این جلسه دیدن فیلم جلسه اول می باشد.

ادامه مطلب »
×

Hello!

Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us an email to ab.keshavarz@yahoo.com

× نیاز به مشاوره دارید؟